Vorbereitungen für unsere P-Seminar Ausstellung – Přípravy na náš seminář a výstavu

Am Samstag Vormittag trafen wir uns am Lappersdorfer Gymnasium, um eine Ausstellung über die Erfolge unseres P-Seminars „Geschichte erfahrbar machen“ vorzubereiten. Der örtliche Bürgermeister, Christian Hauner, kam vorbei, um sich einen Einblick in unsere Arbeiten zu verschaffen.

V sobotu dopoledne jsme se setkali v gymnáziu Lappersdorf, abychom připravili výstavu o úspěchu našeho projektu „Oživujeme dějiny“. Přišel se na nás podívat i místní starosta Christian Hauner.

 

Besuch des Christkindlmarktes mit den Pragern – Návštěva vánočního trhu s pražskými studenty

Nachdem wir Pizza gegessen haben, besuchten wir zusammen mit den Pragern den Christkindlmarkt in Regensburg. Gegen die Kälte half ein warmer Punsch und ein weihnachtlicher Chor unterhielt uns.

Poté co jsme dojedli naši pizzu, jsme se vydali ukázat našim hostům vánoční trh v Řezně. Proti chladu jsme bojovali za pomoci teplého punče a doprovodu vánočních koled sboru.

Vortrag über grenzenübergreifende Studienmöglichkeiten – Přednáška o možnostech mezinárodního studia

Am Freitag Nachmittag besuchten wir einen informativen Vortrag an der Universität Regensburg über die Möglichkeiten eines grenzenübergreifenden Studiums und Gelegenheiten, um am interkulturellen Austausch mit osteuropäischen Ländern teilzunehmen.

V pátek odpoledne jsme navštívili přednášku univerzity v Řezně ohledně možností mezinárodního studia, které by nám umožnilo lepší spolupráci se zeměmi východní Evropy.  

Europaeum

 

 

 

 

 

 

 

Ausflug zum Čerchov – Výlet na Čerchov

Am Samstag – unserem letzten Tag – machte sich unsere Gruppe auf den Weg zum Čerchov, einem 1042m hohem Berg im oberpfälzer Wald. Wir teilten uns in drei verschiedene Gruppen, zwei fuhren auf einer langen und einer noch längeren Tour mit dem Mountainbike von der Jugendherberge in Waldmünchen bis  auf den Čerchov. Die restlichen Schüler machten sich zu Fuß auf den Weg. Gegen 15 Uhr trafen sich dann alle Jugendlichen um die Aussicht zu genießen, bevor es eine Stunde später wieder zurück ging, damit jeder rechtzeitig vor Sonnenuntergang zurück in der Jugendherberge war.

V sobotu, našem posledním dni, se naše výprava připravila na cestu na vrch Čerchov (1042 m.n.m.). Rozdělili jsme se na tři různé skupiny – dvě se vydaly na dlouhou túru na kole a ta zbývající zdolala svou cestu pěšky. Okolo třetí hodiny se všichni setkali u rozhledny a vychutnali si výhled. Po hodinovém odpočinku se skupiny vydaly na zpáteční cestu, aby do ubytovny dorazily před západem slunce.

Lost Traces in Grafenried – Lost Traces v Lučině

Am Freitag fuhren der Teil der Gruppe, der nicht den Weg markierte, zum verlassenen Ort Grafenried. Dort warteten bereits das Team von Lost Traces und ein Kamerateam vom BR auf die Teilnehmer. Mit Jan und Steffi vom Lost Traces Team bauten wir Teile des zerstörten Dorfes, wie beispielsweise ein Teil des Kirchturms, oder verschiedene Häuserfronten, nach. Zuvor hatten wir das Dorf ausgiebig erkundet und die Ruinen analysiert und interpretiert. Das BR Team drehte mit uns einen Beitrag für die ,,Abendschau“. Den Beitrag findet man unter dieser Internet-Adresse:

Beitrag des BR

V pátek se skupina, která nejela na kole, vydala na opuštěné místo Lučina. Tam už na ně čekal tým Lost Traces spolu s novináři. S Janem a Steffi z projektu Lost Traces jsme pak dřevěnými konstrukcemi napodobili některé části zmizelé vesnice, jako například část kostelní věže, nebo štíty některých domů. Předtím jsme samozřejmě celé okolí důkladně prozkoumali a podle zbytků staveb jsme určili přibližný vzhled vesnice. Přitom nás natáčel tým novinářů z večerních zpráv. Výsledek jejich práce najdete po kliknutí na odkazu v příspěvku (v němčině).

Waldmünchen: Medienworkshops – Mediální workshop

Um noch effektiver an unserem Projekt arbeiten zu können, haben wir Ralf Knobloch von der europäischen Akademie eingeladen, der ein Workshop für uns vorbereitet hat. In dem Workshop haben wir mehr über die Anwendung und Funktion der Medien gelernt.

V rámci projektu jsme si k nám pozvali Ralfa Knoblocha z Evropské akademie. Ten si pro nás připravil workshop o užívání a vlivu médií a umožnil nám tak ještě lépe a efektivněji pracovat.

Großeinkauf in Waldmünchen – Velký nákup ve Waldmünchenu

Am Donnerstagnachmittag gingen wir voller Vorfreude zusammen einkaufen. Da wir freundlicherweise einen Gutschein im Wert von 150 Euro zur Verfügung gestellt bekommen haben, haben wir ohne groß zu überlegen alles Mögliche in den Einkaufswagen geworfen. Das Erstaunliche war, dass der ganze Einkauf genau 149,74 Euro betragen hat, worüber nicht nur Schüler und Lehrer, sondern auch die weiteren Kunden lachen konnten.

Ve čtvrtek odpoledne jsme se plní nadšení vydali na společný nákup. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat poukázku na 150 euro, naházeli jsme do nákupního vozíku všechno, co nám padlo pod ruku. Nejlepší na celé situaci bylo, že se se cena čirou náhodou zastavila přesně na 149,74 euro, což všechny přítomné velmi pobavilo.